image banner
CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2016
Số ký hiệu văn bản CBTTDN2016
Ngày ban hành 04/01/2016
Ngày hiệu lực 04/01/2016
Trích yếu nội dung CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2016
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công bố thông tin Doanh nghiệp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2.-chien-luoc-phat-trien-ben-vung-2016-2010.pdf
10.-bao-cao-ptbv-nam-2016.pdf
3.-bao-cao-thuc-trang-quan-tri-va-co-cau-to-chuc-cong-ty-nam-2016.pdf
4-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-cong-ich-va-trach-nhiem-xa-hoi-nam-2016.pdf
5.-bctc-quy-ii-2016.pdf
6.-csbl-bao-cao-tai-chinh-2016.pdf
7.-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-sxdm-2016.pdf
8.-bao-cao-che-do-luong-thuong-nam-2016.pdf
9.-bc-luong-thuong-khoi-sxkd-cao-su-2016.pdf
  Trang chủ |   Giới thiệu |   Bộ máy tổ chức |  Tin tức - Sự kiện |  Văn bản |  Thông báo công khai |  Sản phẩm  

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU BÌNH LONG

 Địa chỉ: Quốc lộ 13, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

 Điện thoại: 0271.3666.324  Fax: 0271.3666.222

 Email: blrc@binhlongrubber.vn ; imex@binhlongrubber.vn

Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị