Đăng nhập
Ban Kiểm soát

 
 

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn nghiệp vụ

Ông Phan Huy Thành

BT Đoàn TN- PT VPCT

Cử nhân kinh tế

Ông Lê Anh Tuấn

Chuyên viên P TCKT

Cử nhân Kinh tế

Ông Nguyễn Tấn Đạt

Phó Phòng QLKT

Thạc sỹ Nông nghiệp

TIN XEM NHIỀU
Liên hệ với chúng tôi
Họ tên  
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra