Đăng nhập
Ban Tổng giám đốc Công ty

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

01

Ông Lê Văn Vui

Tổng giám đốc Công ty

Kỹ sư nông nghiệp

02

Ông Phạm Ánh

Phó Tổng giám đốc Công ty

Kỹ sư cơ khí

03

Ông Bùi Đình Bảy

Phó Tổng giám đốc Công ty

Cử nhân Kinh tế

04

     

TIN XEM NHIỀU
Liên hệ với chúng tôi
Họ tên  
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra