Đăng nhập
Hội Đồng Thành Viên Công ty

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn nghiệp vụ

Ông Trần Hoàng Long 

Chủ tịch HĐTV Công ty

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Bà Trần Thị Kim Thanh

TV Hội đồng thành viên, TP.  Xuất nhập khẩu

Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý

Ông Lê Văn Vui 

TV Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty

Kỹ sư nông nghiệp

TIN XEM NHIỀU
Liên hệ với chúng tôi
Họ tên  
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra