Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 301
  • Trong tuần: 2 147
  • Tất cả: 454742
Lượt xem: 941
PHÒNG THANH TRA BẢO VỆ ĐỘNG VIÊN
In trang
PHÒNG THANH TRA BẢO VỆ ĐỘNG VIÊN

I. Giới thiệu:

Tổng số CB CNV: 24 người

Thành tích thi đua:

Nhiều Bằng khen và cờ thi đua của Bộ, Tập đoàn, tỉnh Bình Phước

Thông tin lãnh đạo:

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

Ông Hoàng Văn Lợi

 

10/10/1964

Trưởng phòng

 

 

Nguyễn Văn Sáng

19/11/1959

Phó phòng

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG THANH TRA- BẢO VỆ -ĐỘNG VIÊN

II. Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn:

a. Vị trí – chức năng

- Phòng Thanh tra – Bảo vệ - Ðộng viên là Phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

- Có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Công ty quản lý về công tác Thanh tra, bảo vệ, động viên quân sự các lĩnh vực hoạt động liên quan đến bảo vệ an ninh trật tự của Công ty theo quy định của pháp luật.

b/ Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, quý và các tháng về lĩnh vực Thanh tra, bảo vệ và động viên Quân sự trong toàn Công ty;

- Tham mưu thực hiện công việc Thanh tra, tiếp dân, phối hợp giải quyết khiếu tố, khiếu nại của người lao động trong Công ty;

- Tham mưu việc quản lý điều hành bố trí tuần tra canh gác, chế độ trực gác của lưu lượng bảo vệ trong toàn Công ty;

- Tham mưu cho Tổng giám đốc ký kết phối hợp với chính quyền địa phương trên địa bàn cùng thực hiện công tác An ninh trật tự.

- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác bảo vệ tài sản Công ty, thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, tham mưu việc bảo vệ, quản lý đất đai, ranh giới, đề xuất các giải pháp xử lý các trường hợp tranh chấp đất đai giữa khu dân cư với ranh giới của Công ty.

- Tham mưu việc thực hiện việc chấp hành nghĩa quân sự, theo dõi quân nhân dự bị, đề xuất bố trí công tác cho người lao động hoàn thành nghĩa vụ Quân sự.

- Thực hiện việc điều động lực lượng dân quân tự vệ, huấn luyện quân dự bị hàng năm và các đợt tập huấn an ninh quốc phòng theo quy định của Nhà nước.

- Chủ động phối hợp với trưởng các phòng nghiệp vụ trực thuộc Công ty để xử lý những vấn đề có liên quan đến những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng và thực hiện nhiệm vụ chung của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc phân công.

III. Hình ảnh, hoạt động của phòng

     TIN XEM NHIỀU
Liên hệ với chúng tôi
Họ tên  
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra