Đăng nhập
Bảng vàng danh dự

​BẢNG VÀNG DANH DỰ

Trong những  năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công nhân viên chức - lao động trong toàn Công ty, các tập thể và các cá nhân của đơn vị đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng những phần thưởng, danh hiệu cao quý:

Công ty TNHH MTV cao su Bình Long:

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, năm 1996

Danh hiệu Anh hùng Lao động, năm 2005

Huân chương Độc lập, hạng Nhất, năm 2009.

Huân chương Độc lập, hạng Nhì, năm 2004

Huân chương Độc lập, hạng Ba, năm 1998 .

Huân chương Chiến công, hạng Nhì, năm 1996

Huân chương Lao động, hạng Nhất, năm 1995

Huân chương Lao động, hạng Nhì, năm 1990

Huân chương Lao động, hạng Ba, 1997

Bằng khen và Cờ thi đua của Chính phủ; của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; của các Ban, Bộ, Ngành từ Trung ương, địa phương: của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN…

CÁC GIẢI THƯỞNG

Vinh quang Việt Nam, năm 2014

Top 200 tổ chức Đảng tiêu biểu trong doanh nghiệp, năm 2011

Giải vàng chất lượng Việt Nam, năm 2008

Giải bạc chất lượng Việt Nam, năm 2006, năm 2007

Cúp xuất khẩu uy tín, năm 2007

Sao vàng đất Việt, năm 2003, năm 2015

Top 10: Doanh nghiệp trách nhiệm xã hội, năm 2015

Giải Doanh nghiệp vì nhà nông, năm 2015

Các tập thể trực thuộc Công ty

Huân chương Độc Lập hạng ba:

Nông trường Cao su Quản Lợi, năm 2004

Nông trường Cao su Minh Hưng, năm 2009

Huân chương Lao động, hạng Nhất

Nông trường Cao su Quản Lợi, năm 1995

Nông trường Cao su Minh Hưng, năm 2001

Nông trường Cao su Lợi Hưng, năm 2003

Nông trường Cao su Đồng Nơ, năm 2005

Nông trường Cao su Xa Trạch, năm 2005

Xí nghiệp Cơ khí Chế biến Quản Lợi, năm 2001

Huân chương Lao động, hạng Nhì

Nông trường cao su Quản Lợi, năm 1990.

Nông trường cao su Lợi Hưng, năm 1996.

Nông trường cao su Quản Lợi, năm 1990.

Nông trường cao su Trà Thanh, năm 2004.

Nông trường cao su Minh Hưng, năm 1990.

Nông trường cao su Xa Cam, năm 2003.

Công đoàn công ty, năm 2007.

Xí nghiệp Cơ Khí Chế Biến Quản Lợi, năm 1996.

Đoàn TNCS HCM Công ty, năm 1999.

Nông trường cao su Xa Trạch, năm 2000.

Nông trường cao su Đồng Nơ, năm 1997.

Huân chương Lao động, hạng Ba

Nông trường cao su Đồng Nơ, năm 1994.

Nông trường cao su Xa Trạch, năm 1996.

Xí nghiệp cơ khí chế biến Quản Lợi, năm 1996.

Nông trường cao su Quản Lợi, năm 1998

Nông trường cao su Trà Thanh, năm 1998

Nông trường cao su Lợi Hưng, năm 1990.

Công đoàn Công ty, năm 1995.

Phòng Tài Chính Kế Toán, năm 2004.

Phòng Quản Lý Kỹ Thuật Năm 2004.

Đảng bộ Công ty, năm 2005.

Nông trường cao su Bình Minh, năm 2000.

Phỏng Tổ Chức Lao Động, năm 2005.

Bệnh viên đa khoa cao su Bình Long, năm 2005.

Ban Thi đua Tuyên Truyền Văn Thể, năm 2005.

Phòng Kế Hoạch Vật Tư, năm 2005.

Phòng Hành Chánh Quản Trị, năm 2006

Nhà máy chế biến 30/4, năm 2006

Phòng Quản Lý Chất Lượng Năm 2009.

Nông trường cao su Minh Hưng, năm 1996.

Nông trường cao su Xa Cam, năm 1997.

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ:

Phòng Tài chính -  Kế toán Công ty, năm 1996.

Phòng Kế hoạch Vật tư  Công ty, năm 1996

Phòng Quản lý kỹ thuật Công ty, năm 1996

Phòng Quản lý Chất lượng Công ty, năm 2002

Văn Phòng Công ty, năm 2003

Nông trường Cao su Trà Thanh, năm 1996, năm 2004

Nông trường Cao su Minh Hưng, năm 1993, năm 2009.

Xí nghiệp Cơ khí chế biến Quản Lợi, năm 2009

Nông trường Cao su Xa Cam, năm 1993, năm 2009

Nông trường Cao su Bình Minh, năm 1997, năm 2009

Đảng bộ Công ty, năm 2011

Xí nghiệp Cơ khí -  chế biến 30/4, năm 2002

Trung tâm Y tế, năm 1997, 2003

Đoàn TNCS HCM Công ty, năm 1997

Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, năm 2009

Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra