Đăng nhập
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CAO SU BÌNH LONG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 


Bình Phước, ngày 21 tháng 12 năm 2017

                                                                                   

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Công văn số 1217/HĐTVCSBL-KHĐT ngày 21/12/2017 về việc phê duyệt giá đấu giá và phân bổ cao su thanh lý để giao đất về địa phương quản lý của Hội đồng thành viên công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

Thực hiện Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Công ty TNHH MTV cao su Bình Long thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản gồm các nội dung sau đây:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, địa chỉ: Km 96, QL.13, P.Hưng Chiến, TX.Bình Long, T.Bình Phước.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 26,97 ha cây cao su thanh lý.

3. Tổng giá khởi điểm của tài sản: 11.329.576.000 đồng (bằng chữ: Mười một tỉ, ba trăm hai mươi chín triệu, năm trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).

4. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ 8 giờ 30 ngày 21 Tháng 12 năm 2017 đến 11 giờ 00 ngày 25 tháng 12 năm 2017.

5. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, địa chỉ: Km 96, QL.13, P.Hưng Chiến, TX.Bình Long, T.Bình Phước.

6. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá bao gồm:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức bán đấu giá;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước công bố.

Chi tiết liên hệ: Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, địa chỉ: Km 96, QL.13, P.Hưng Chiến, TX.Bình Long, T.Bình Phước.

Số điện thoại: 01273.666324

Trân trọng!

Nơi nhận:

   - Trang thông tin điện tử của Công ty TNHH MTV cao su Bình Long;

   - Lưu: HS.

 

 

Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra