Đăng nhập
ĐỘI SẢN XUẤT CÂY GIỐNG


GIỚI THIỆU ĐỘI SẢN XUẤT CÂY GIỐNG
Thành lập năm: Ngày 06/10/2006 (tiền thân là Đội Vườn ươm - Vườn nhân
Chức năng nhiệm vụ: Cung cấp cây giống phục vụ tái canh trồng mới của công ty
Tổng diện tích: 40 ha
Tổng số cán bộ công nhân viên: 61 người 


  Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra