Đăng nhập
ĐỘI SẢN XUẤT CÂY GIỐNG

I. Giới thiệu
Thành lập năm: Ngày 06/10/2006 (tiền thân là Đội Vườn ươm - Vườn nhân
Tổng diện tích: 40 ha
Tổng số cán bộ công nhân viên: 26  người 
Thông tin lãnh đạo:

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

Liện hệ

Vũ Công Duy

24/02/1987

Đội Trưởng

Cử nhân QTKD

 

Trần Chiến Công

24/8/1965

Đội Phó
Cử nhân Kinh tế

 


II. Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn

a/ Vị trí - Chức năng:

- Đội sản xuất cây giống là đơn vị phụ thuộc, trực thuộc Công ty TNHH-MTV cao su Bình Long

- Có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong lĩnh vực phát triển, cung ứng nguồn giống cao su đảm bảo đáp ứng về chất lượng, số lượng, cơ cầu giống phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

b/ Nhiệm vụ:

- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các mục tiêu chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn, và ngắn hạn trong lĩnh vực phát triển cung ứng giống cao su.

- Quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất theo chỉ tiêu Công ty giao đảm bảo chăm lo đời sống ANTT tại đơn vị.

- Phối hợp với Phòng Quản lý kỹ thuật để tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong lĩnh vực kỹ thuật về giống, cây trồng và các kĩnh vực liên quan đến chuyên ngành cây giống cao su.

- Đảm bảo sản xuất cây giống để phục vụ cho kế hoạch trồng mới, tái canh hàng năm của Công ty. Công việc này được thực hiện thông qua hợp đồng giao khoán công việc giữa Công ty đối với đơn vị.

- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch chăm sóc và sản xuất cây giống.

- Chọn lọc, xử lý khử lẫn nhằm tạo bộ giống thuần nhất phục vụ sản xuất đại trà.

- Chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn của phòng Kỹ thuật.

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của Công ty và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước.

- Tham gia với phòng Quản lý kỹ thuật xây dựng quy chế quản lý cây giống, định kỳ tổng kết đánh giá, xây dựng cơ cấu bộ giống cao su tiến bộ, đưa nhanh cơ cấu giống có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc Công ty giao.

c/ Quyền hạn:

- Được quyền đề xuất Công ty giải quyết những khó khăn xuất phát từ thực tế sản xuất của đơn vị.

- Tư vấn kỹ thuật trong phạm vi được quy định.

- Đề xuất các biện pháp tổ chức sản xuất và quản lý điều hành có hiệu quả.

 

Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra