Đăng nhập
NÔNG TRƯỜNG ĐỒNG NƠ

I. Giới thiệu Nông trường Đồng Nơ:

-       Thànhlập ngày: 12/9/1984

-       Chứcnăng: Trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su

-       Tổng diện tích: 1.599,56 ha

-       Tổngsố CBCNV - LĐ: 416 người

-       Tổngsố đội: 3 đội

-       Tổngsố tổ: 15 tổ

Thành tích thi đua khen thưởng:

-       Huân chương Lao động, hạng Nhất, Nhì, Ba

-       Bằng khen của Bộ NN & PTNT năm 2007, 2008

-       Bằng khen của UBND tỉnh Bình Phước năm 2015

-       Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Bình Phước năm 2011, 2012, 2014

-       Bằng khen của VRG năm 2006, 2011, 2013, 2014

-       Bằng khen của Công đoàn CSVN năm 2009


Thông tin lãnh đạo:

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

Liện hệ

Hà Thị Tuyết Xuân

23/5/1965

Giám Đốc

Kỹ sư Nông nghiệp

 

Nguyễn Đình Hoạt

20/4/1964

Phó giám đốc

Cử nhân Kinh tế

 

Nguyễn Thành Công

14/01/1974

Phó giám đốc

Cử nhân Kinh tế

 

Sơ đồ tổ chức

 

II. Vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn:

a/ Vị trí – chức năng:

- Nông trường cao su là đơn vị phụ thuộc, trực thuộc Công ty TNHH-MTV cao su Bình Long theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Nông trường có chức năng quản lý, điều hành mọi hoạt động sản xuất, anh ninh trật tự, chăm lo đời sống và sử dụng lao động trong phạm vi được Tổng giám đốc Công ty phân công.

b/ Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng, chất lượng, chăm sóc vườn cây tái canh, KTCB được Công ty giao hàng năm.

- Quản lý điều hanh bộ máy nông trường đảm bảo hoạt động sản xuất, chăm lo đời sống của người lao động và công tác ANTT trên địa bàn tại đơn vị.

- Rà soát, quy hoạch nguồn nhân lực để bổ nhiệm vào các vị trí trong bộ máy quản lý điều hành của đơn vị theo quy định của Công ty.

- Quản lý, sử dụng và bảo quản các nguồn vốn, cơ sở vật chất, vật tư máy móc thiết bị, đất đai, tài sản… có hiệu quả.

- Thực hiện đầy đủ các quy định của Công ty về các chế độ: Quy chế tài chính, Quy chế trả lương, Phương án trả lương được phê duyệt, phương án thi đua khen thưởng, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ chính sách đối với người lao động… do Công ty ban hành.

- Quản lý thực hiện đúng các định mức kinh tế kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, quy trình kỹ thuật khai thác, quy trình trồng và chăm sóc cao su, thực hiện cấp phát tiền lương, chế độ bồi dưỡng hiện vật, các chế độ khác cho người lao động đúng theo quy định của Công ty.

- Cùng với các Phòng nghiệp vụ Công ty theo từng lĩnh vực chuyên môn, theo các đầu mối thông qua trợ lý đầu ngành để phối hợp thực hiện việc quản lý điều hành sản xuất, chăm lo đời sống CB, CN và người lao động trong đơn vị.

- Xây dựng mối quan hệ, có chế độ phối hợp làm việc giữa Đảng ủy, Ban giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên nhằm hoạt động đồng bộ, thông suốt đem lại hiệu quả cao nhất.

- Xây dựng thực hiện mối quan hệ, phối kết hợp với chính quyền địa phương trên địa bàn theo sự chỉ đạo của Công ty để đảm bảo công tác An ninh trật tự trên địa bàn.

- Tiếp nhận, xem xét và giải quyết đơn kiếu nại của người lao động trong thẩm quyền quản lý của đơn vị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Tổng giám đốc phân công:

c/ Quyền hạn:

- Được quyền đề nghị Công ty giải quyết những khó khăn xuất phát từ thực tế sản xuất của đơn vị:

- Đề xuất các biện pháp cải tiến công cụ lao động, các giải pháp thực hiện tổ chức quản lý sản xuất, điều hành công việc khoa học có hiệu quả.

- Đề xuất nhân sự bổ nhiệm vào các chức vụ trong bộ máy quản lý của Nông trường khi có nhu cầu; đề xuất phương án luân chuyển cán bộ, Tổ trường sản xuất phù hợp với tình hình sản xuất điều hành của đơn vị.

- Trên cơ sở các Nội quy, quy định của Công ty, đơn vị đề ra các nội quy, quy định phù hợp (có sự chấp thuận của Công ty) và thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc các bộ phận nghiệp vụ, các tổ sản xuất và người lao động thực hiện đúng quy định nêu trên.

- Được quyền đề nghị Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm tổ trưởng, tổ phó san xuất do không hoàn thành nhiệm vụ, đề nghị thay đổi chức danh công việc phù hợp với tình hình sản xuất sau khi thỏa thuận với người lao động.

- Thực hiện các nhiệm vụ được Công ty phân quyền như: Xử lý kỷ luật lao động. lập biên bản vi phạm, tổ chức đối thoại định kỳ, giải quyết nghỉ việc riêng và điều động tạm thời người lao động theo quy định … v.v.

Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra