Đăng nhập
XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ CHẾ BIẾN QUẢN LỢI

Giới thiệu xí nghiệp cơ khí chế biến Quản Lợi

Ngày tháng năm thành lập: 19/5/1975

Quy mô đơn vị:

Gồm 02 xưởng sản xuất và 01 khối HCPV

- Diện tích quản lý: 11,5 ha - Dây chuyền SX (Mủ khối)

- Dây chuyền số 01 (cơ khí Quang Trung): Công suất 7.500 tấn/ năm

- Dây chuyền số 02 (Sphere - Malaisia): công suất 6000 tấn/ năm

- Sản phẩm chủ yếu: SVR3L, SVR5, SVR CV50, SVRCV60

Tổng số CBCNV: 179 người

Tổng số tổ trực thuộc bộ phận: 10 tổ

Thành tích thi đua khen thưởng

Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, năm 2009

Tập thể lao động xuất sắc từ 2005 đến 2014

Thông tin lãnh đạo:

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

Liên hệ

Bùi Văn Nam

15/12/1961

Giám đốc

Kỹ sư điện

0913642952

buivannam@binhlongrubber.vn

Lê Văn Thụy

04/3/1974

Phó giám đốc

Kỹ sư điện

0986918224

levanthuy.csbl@gmail.com


        Sơ đồ tổ chức:

II. Vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn:

a/ Vị trí – chức năng:

- Xí nghiệp cơ khí chế biến là đơn vị phụ thuộc, trực thuộc Công ty TNHH-MTV cao su Bình Long theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Xí nghiệp cơ khí chế biến có chức năng quản lý, điều hành mọi hoạt động sản xuất, anh ninh trật tự, chăm lo đời sống và sử dụng lao động trong lĩnh vực chế biến mủ cao su từ khâu tiếp nhận đến thành phẩm cuối cùng cảu đơn vị được Tổng giám đốc Công ty phân công.

b/ Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về Chế biến các loại sản phẩm thành phẩm, chất lượng, được Công ty giao hàng năm.

- Quản lý, điều hành bộ máy giúp việc, các xưởng trực thuộc đảm bảo hoạt động sản xuất, Sinh hoạt, đời sống của người lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị.

- Rà soát, quy hoạch nguồn nhân lực để bổ nhiệm vào các vị trí trong bộ máy quản lý điều hành của đơn vị theo quy định của Công ty.

- Quản lý, sử dụng và bảo quản các nguồn vốn, cơ sở vật chất, vật tư, máy móc thiết bị, nhà xưởng, tài sản …. Có hiệu quả.

- Thực hiện đầy đủ các quy định của Công ty về các chế độ: Quy chế tài chính, Quy chế trả lương, Phương án trả lương đã được phê duyệt, Phương án Thi đua khen thưởng, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ chính sách đối với người lao động… do Công ty ban hành.

- Quản lý, thực hiện đúng các định mức kinh tế kỹ thuật, chất lượng sản phảm, quy trình vận hành, chế biến, xử lý nước thải, thực hiện cấp phát tiền lương, chế đô bồi dưỡng hiện vật, các chế độ khác cho người lao động đúng theo quy định cảu Công ty.

- Cùng với các phòng nghiệp vụ Công ty theo từng lĩnh vực chuyên môn, theo các đầu mối thông qua trợ lý đầu ngành để phối hợp thực hiện việc quản lý điều hành sản xuất, chăm lo đời sống CB,NV và người lao động trong đơn vị.

- Xây dựng mối quan hệ, có chế độ phối hợp làm việc giữa Đảng ủy, Ban giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên nhằm hoạt động đồng bộ, thông suốt đem lại hiệu quả cao nhất.

- Thực hiện thường xuyên, liên tục công tác kiểm tra, nhắc nhở người lao động tuyệt đối chấp hành quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong nhà máy.

- Tiếp nhận xem xét giải quyết đơn khiếu nải của người lao động trong thẩm quyền quản lý của đơn vị.

- Thực hiện nhiệm vu khác khi Tổng giám đốc Công ty phân công

c/ Quyền hạn:

- Được quyền đề nghị Công ty giải quyết những khó khăn xuất phát từ thực tế sản xuất của đơn vị:

- Đề xuất các biện pháp cải tiến công cụ lao động, các giải pháp thực hiện tổ chức quản lý sản xuất, điều hành công việc khoa học có hiệu quả.

- Đề xuất nhân sự bổ nhiệm vào các chức vụ trong bộ máy quản lý của đơn vị  khi có nhu cầu; đề xuất phương án luân chuyển cán bộ, các chức danh Xưởng trưởng, Xưởng phó, Tổ trường sản xuất phù hợp với tình hình sản xuất điều hành của đơn vị.

- Được quyền đề nghị Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm tổ trưởng, tổ phó sản xuất do không hoàn thành nhiệm vụ, đề nghị thay đổi chức danh công việc phù hợp với tình hình sản xuất sau khi thỏa thuận với người lao động.

- Trên cơ sở các Nội quy, quy định của Công ty, đơn vị đề ra các nội quy, quy định phù hợp (có sự chấp thuận của Công ty) và thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc các bộ phận nghiệp vụ, các xưởng, tổ sản xuất và người lao động thực hiện đúng quy định nêu trên.

- Thực hiện các nhiệm vụ được Công ty phân quyền như: Xử lý kỷ luật lao động. lập biên bản vi phạm, tổ chức đối thoại định kỳ, giải quyết nghỉ việc riêng và điều động tạm thời người lao động theo quy định … v.v.


Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra