Đăng nhập
CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH MTV CO SU BÌNH LONG

 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG Đ/c Lê Văn Thủy . Năm SInh: 1969
Chức Vụ: Chủ tịch Công đoàn Công ty
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế.
Lý luận chính trị: Cao Cấp 
email: 
vanthuy@binhlongrubber.vn
điện thoại: 0979610333


Đ/c: Nguyễn Thị Nhàn. Năm sinh: 1966
Chức vụ: Phó chủ tịch Công đoàn Công ty
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử Nhân Kinh tế
Lý luận chính trị: Trung cấp
email: nhannguyen250866@gmail.com
điện thoại: 0916861636

Đ/c: Nguyễn Đức Tiến. Năm sinh: 1964
Chức vụ: Phó chủ tịch Công đoàn Công ty
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử Nhân Kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
email: đang cập nhật
điện thoại: 0919197554

Đ/c: Nguyễn Thị Phụng. Năm sinh: 1978
Chức vụ: Phó chủ tịch Công đoàn Công ty
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 
Lý luận chính trị: Cao cấp
email: phungdtn@binhlongrubber.vn
điện thoại: 0908301373

Đ/c: Trần Thị Kim Thanh. Năm sinh: 1966
Chức vụ: UV.BTV Công đoàn Công ty
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc Sỹ Kinh Tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
email:Đang cập nhật
điện thoại: Đang cập nhật

Đ/c: Trần Hoàng Long. Năm sinh: 1963
Chức vụ: UV.BTV Công đoàn Công ty
 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân khoa học chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh
Lý luận chính trị: Cao cấp
email:hoanglong@binhlongrubber.vn
điện thoại: Đang cập nhật


Đ/c: Mai Sinh Hóa. Năm sinh: 1962
Chức vụ: UV.BTV Công đoàn Công ty
 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
email:đang cập nhật
điện thoại: 0908911909
Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra