Đăng nhập
PHÒNG XUÁT NHẬP KHẨU


I. Giới thiệu:

Thành lập: 15 tháng 7 năm 2014

Tổng số CB CNV: 11 người

II. Thông tin lãnh đạo:

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

Liên hệ

Trần Thị Kim Thanh

26/05/1966

Trưởng phòng

Thạc sỹ KD&QL

ttkthanh@binhlongrubber.vn

 

Bùi Văn Bản

 

Phó phòng

buivanban@binhlongrubber.vn

 

                                 
                                           SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


III. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

a/ Vị trí – chức năng:

Phòng Xuất nhập khẩu là phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

- Có chức năng tham mưu cho Ban lãnh Công ty trong việc thực hiện kinh doanh xuất nhập khẩu cao su theo kế hoạch được giao.

- Nghiên cứu tình hình về cung cầu, giá cả các sản phẩm mủ cao su trên thị trường trong và ngoài nước để xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh xuất nhập khẩu cao su.

- Tham mưu trong việc thực hiện thu mua cao su tiểu điền.

b/ Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng chiến lược phát triển trung hạn, dài hạn trong lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm  cao su của Công ty.

- Xây dựng các phương án tổ chức quản lý kinh doanh, xuất nhập khẩu cao su của  toàn Công ty; theo dõi việc thực hiện các phương án khi được lãnh đạo Công ty phê duyệt.

- Tham mưu khai tác và xây dựng thị trường xuất nhập khẩu cao su ổn định, lâu dài nhằm đảm bào yêu cầu têu thụ hết sản phẩm cao su của Công ty.

- Nghiên cứu thị trường giá cả cao su, kịp thời nắm bắt các thông tin diễn biến về thị trường giá cả trong và ngoài nước, tham mưu cho lãnh đạo Công ty về thị trường, về khách hang và giá bán, giá thu mua cao su phù hợp với từng thời điểm.

- Nghiên cứu về cung cầu, thị hiếu của thị trường, tham mưu trong việc đa dạng hóa các sản phẩm cao su để nâng cao khả năng tiêu thụ, đem hiệu quả kinh tế cao.

- Thực hiện tiếp thị, quảng cáo với khách hàng, tham gia hội nghị, hội họp về lĩnh vực tiêu thu cao su, triễn lãm hội chợ, giới thiệu sản phẩm cao su ở trong và ngoài nước và các biện pháp thúc đẩy bán hàng.

- Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, xuất nhập khẩu cao su của Công ty với số lượng sản phẩm, giá cả … đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công ty tham mưu xây dựng kế hoạch giá thành sản phẩm và đề ra các giải pháp trong thực hiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm để góp phần hạ giá thành.

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công ty và các Xí nghiêp CKCB, các Nông trường để thực hiện nhiệm vụ cùng tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thu mua mủ tiểu điền.

- Thực hiện Nhập khẩu các mặt hàng khác phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc phân công.

Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra