Đăng nhập
PHÒNG THI ĐUA TUYÊN TRUYỀNTiền thân là: Ban Thi đua - Tuyên truyền - Văn thể.

Tổng số CB CNV: 05 người

Thànhtích thi đua:

Huân chương Lao động, hạng Ba, năm2005


Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra