Đăng nhập
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 

 

 CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM VILAS 147

 CHỨNG NHÂN SẢN PHẨM LATEX CAO SU THIÊN NHIÊN CÔ ĐẶC

 CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM 
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR

I. Giới thiệu chung:

- Tổng số CB CNV: 30 người

Thành tích thi đua:

- Huân Chương Lao động, hạng Ba, năm 2009

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Nhiều Bằng khen và cờ thi đua của Bộ, Tập đoàn, tỉnh Bình Phước


​THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

 01

 Lâm Tuấn Anh

 Trưởng phòng

  0913644041

  lamtuannh@binhlongrubber.vn

 02

 Trịnh Đăng Bách

 Phó phòng

 0988812011

  trinhbachqlcl@binhlongrubber.vn

 03

 Nguyễn Thị Nhật Lệ

 Phó phòng

  0964009787

 nhatleqlcl@binhlongrubber.vn  

 


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
II. Chức năng của phòng QLCL:

- Tham mưu và đề xuất với ban lãnh đạo Công ty về công tác tổ chức quản lý và kiểm tra chất lượng sản phẩm.

- Bao quát chung về công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm

- Thành lập các bộ phận đảm nhận các hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm trong công ty, xí nghiệp cho phù hợp với thực tế


III. Nhiệm vụ của phòng QLCL:

- Theo dõi, kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào tại vườn cây của Nông trường.

- Theo dõi, kiểm tra tỉ lệ và đánh giá cụ thể tình hình chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng.

- Theo dõi, tổng hợp, phân tích các phát sinh về chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.

- Kiểm tra qui trình quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất

- Tổng hợp và báo cáo tình hình chất lượng hàng tháng.

- Quản lý và giám sát việc thực hiện các nội qui về cấp phát vật tư, nguyên phụ liệu sản xuất.

- Phổ biến và hướng dẫn đến từng tổ sản xuất các yêu cầu về chất lượng sản phẩm.

- Phát hiện kịp thời những sai hỏng và đề xuất biện pháp sửa chữa

.- Lập biên bản những trường hợp sai qui trình kỹ thuật và qui rõ trách nhiệm thuộc về ai.

- Tham gia giải quyết đơn khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm

- Kiểm tra 100% chất lượng từng bước công việc trong sản phẩm của mã hàng.

- Kiểm tra lại 100% các sản phẩm không đạt chất lượng mà kiểm hóa đã cho tái chế cho đến khi hàng đạt chất lượng

III. Quyền hạn:

- Kiểm tra thực hiện các yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm trong toàn công ty

- Kiến nghị với lãnh đạo công ty đình chỉ xuất xưởng những mã hàng không đạt chất lượng sản phẩm

- Kiến nghị và đề xuất với ban lãnh đạo công ty về việc khen thưởng, phạt chất lượng sản phẩm

- Kiến nghị cho tái chế lô hàng nếu không đạt yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu của khách hàng.

- Có quyền đề nghị kỹ thuật chuyền và tổ trưởng kiểm hóa lập biên bản công nhân vi phạm chất lượng, có tỉ lệ hàng hư cao và sửa hàng hư không đạt yêu cầu.

- Có quyền đề xuất với tổ trưởng kiểm hóa cho tái chế các bước công việc không đạt yêu cầu.

Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra