Đăng nhập
PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG
Tổng số CB CNV: 11 người

Thành tích thi đua:

-       Huân chương Lao động, hạng Ba, năm 2005.

-    Bằng khen của: Tập đoàn CNCS VN; UBND tỉnh Bình Phước; Bộ NN và PTNT
 

 


Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra