Đăng nhập
PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ- Tổng số CB CNV: 07 người

Thành tích thi đua:

- Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2005 - Bằng khen của UBND tỉnh Bình Phước.

- Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc của Tập đoàn CNCS VN


Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra