Đăng nhập
PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

-Tổng số CB CNV: 54 người 
Thành tích thi đua:
-Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2006

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra