Đăng nhập
SẢN PHẨM MỦ CAO SU LY TÂM ĐẠT TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3769:2016QUY TRÌNH CHẾ BIẾN SẢN PHẨM MỦ CAO SU LY TÂM

1. Tiếp nhận:

Trách nhiệm tổ Hóa nghiệm: thực hiện; kỹ thuật xưởng giám sát.

Biểu mẫu áp dụng: BRC-QP-2/F02, BRC-QP-1/F20; BRC-QP-1/F13 và các biểu mẫu liên quan trong BRC-PR-8.

 2. Bồn pha loãng:

Trách nhiệm Tổ hoá nghiệm: thực hiện; kỹ thuật xưởng giám sát

- DRC pha loãng: 22 - 32%, tùy từng thời điểm và chất lượng nguyên liệu mà điều chỉnh phù hợp để đáp ứng chất lượng sản phẩm theo yêu cầu và đem lại hiệu quả kinh tế cho công ty cao nhất.

-Thời gian quậy đạt độ đồng đều sau khi xử lý đủ các hóa chất: 20-30 phút

- Hàm lượng NH3 đạt từ 0.30% - 0.50% .

-Biểu mẫu áp dụng: Các biểu mẫu liên quan trong BRC-PR-8 và BRC-QP-2/F01.

3. Ly tâm

Trách nhiệm Tổ hoá nghiệm, tổ ly tâm: thực hiện; kỹ thuật xưởng giám sát

-Chế độ chạy máy, pha loãng nguyên liệu, sạc amoniac … phải phù hợp để mủ thành phẩm phải đạt được các tiêu chuẩn sau: 60.5 ≥DRC ≥ 60%,  0.72% ≥ NH3 ≥ 0.65 với chủng loại HA, NH3≤0,29% với mủ LA. Bán thành phẩm được lấy mẫu kiểm tra: NH3, TSC, Mg2+,  KOH.

-Xử lý các hóa chất tại bồn bán thành phẩm: với chủng loại LA thì dùng TZ, Amoni laurat (với HA dùng Proxell AQ hoặc Amoni laurat khi cần) theo định mức của công ty.

-Lấy mẫu đại diện cho ngày sản xuất kiểm tra VFA. Trường hợp do yêu cầu cần để đánh giá chất lượng, kiểm soát quá trình... thì xí nghiệp phải kiểm tra thêm chỉ tiêu MST và các chỉ tiêu khác. Thời gian chạy máy từ 2-3giờ (tính từ lúc bấm nút khởi động đến lúc bấm nút tắt máy), thì phải ngưng máy làm vệ sinh. Mẫu đầy bồn được lấy theo qui định (sau 24 giờ, trước 48 giờ khi đầy bồn). Mẫu đầy bồn từ chủ nhật đến thứ 4 được lấy vào ngày thứ 5 và gửi cùng với mẫu tồn bồn.

Biểu mẫu ghi chép: BRC-QP-2/F01và các biểu mẫu liên quan trong qui định kiểm tra cuối cùng.

4. Bảo quản, kiểm tra cuối cùng:

Trách nhiệm Tổ ly tâm, Hóa nghiệm, kỹ thuật xưởng: thực hiện

Được phép bổ sung chất bảo quản nếu cần thiết gồm: với LA bổ sung TZ, với HA bổ sung Proxell AQ hoặc Amoni laurat theo định mức của công ty, với hóa chất khác phải được sự đồng ý của Tổng giám đốc công ty.

Vào ngày thứ năm hàng tuần xí nghiệp lấy 01 mẫu/bồn để kiểm tra các chỉ tiêu theo TCVN 6314: 2013, trước khi lấy mẫu phải khuấy bồn khoảng 30 phút. Xí nghiệp có trách nhiệm bảo quản mẫu theo qui định và giao mẫu tại P.QLCL. P.QLCL có trách nhiệm bảo đảm mẫu xí nghiệp giao tại phòng là đúng mẫu lấy tại xí nghiệp. Biểu mẫu ghi chép: BRC-QP-2/F01, BRC-QP-2-F03. Và các biểu mẫu liên quan trong qui định kiểm tra cuối cùng.

5. Xuất kho , giao hàng:

Thực hịên theo thủ tục bảo tòan sản phẩm BRC-PR-9.

Liên hệ với chúng tôi
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra